Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reakcionár676 SGWaAP
0.389revizionista744 SGWaAP
0.402marxista5377 SGWaAP
0.427internacionalista776 SGWaAP
0.464oportunista2613 SGWaAP
0.469kontrarevolucionár682 SGWaAP
0.472antikomunista1676 SGWaAP
0.473ideológ6864 SGWaAP
0.474spiatočník855 SGWaAP
0.475ľavičiar11215 SGWaAP
0.483boľševik14514 SGWaAP
0.484buržoázny4038 SGWaAP
0.484revolucionár13003 SGWaAP
0.484kozmopolita1038 SGWaAP
0.487voľnomyšlienkár809 SGWaAP
0.487buržuj1376 SGWaAP
0.490marxistický3814 SGWaAP
0.493elitár542 SGWaAP
0.496štváč835 SGWaAP
0.497pravičiar7057 SGWaAP
0.497tmár524 SGWaAP
0.506pansláv1275 SGWaAP
0.507ľavičiarsky645 SGWaAP