Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000readmisná_dohoda664 SGWaAP
0.553liberalizácia_vízový468 SGWaAP
0.555extradícia842 SGWaAP
0.578vízový_režim1310 SGWaAP
0.587Ruska_federácia2779 SGWaAP
0.590bezvízový_styk2525 SGWaAP
0.590asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.597azylová_procedúra591 SGWaAP
0.598ilegálny_migrant1394 SGWaAP
0.625diplomatická_nóta731 SGWaAP
0.625nelegálny_migrant2606 SGWaAP
0.629Asociačný588 SGWaAP
0.637bezvízový1676 SGWaAP
0.640zrušenie_vízová1218 SGWaAP
0.654azylová_politika2113 SGWaAP
0.664pohraničný_styk927 SGWaAP
0.664nelegálna_migrácia3062 SGWaAP