Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000reštriktívny2277 SGWaAP
0.419reštriktívne981 SGWaAP
0.421reštriktívna2829 SGWaAP
0.567reštriktívne_opatrenie2227 SGWaAP
0.584formalistický679 SGWaAP
0.592diskriminačný5748 SGWaAP
0.601protiústavný6211 SGWaAP
0.617ústavne_konformný826 SGWaAP
0.626retroaktívny881 SGWaAP
0.630represívny3844 SGWaAP
0.633reštrikcia7481 SGWaAP
0.639arbitrárny1246 SGWaAP
0.648legislatívny50108 SGWaAP
0.656ústavne5512 SGWaAP
0.662svojvoľný2931 SGWaAP
0.662neústavný1033 SGWaAP
0.667vágny2381 SGWaAP
0.668zákonodarca33457 SGWaAP
0.675drakonický539 SGWaAP
0.676represívne_opatrenie1496 SGWaAP