Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000razantná5550 SGWaAP
0.422rázna4477 SGWaAP
0.536dôrazná3279 SGWaAP
0.538razantný9502 SGWaAP
0.602prudká28248 SGWaAP
0.608razantné5220 SGWaAP
0.631nekompromisná8262 SGWaAP
0.659svižná5729 SGWaAP
0.660radikálna41478 SGWaAP
0.662bleskurýchla595 SGWaAP
0.665priamočiara5987 SGWaAP
0.666razancia5469 SGWaAP
0.670pozvoľná910 SGWaAP
0.673pomalá39607 SGWaAP
0.684výrazná222068 SGWaAP
0.691drastická5865 SGWaAP
0.695markantná2323 SGWaAP
0.696rozvážna2230 SGWaAP
0.696efektná9298 SGWaAP
0.698razantnosť1092 SGWaAP
0.715unáhlená1416 SGWaAP
0.716dôsledná19669 SGWaAP
0.716odvážna28885 SGWaAP
0.718energická11320 SGWaAP
0.718uvážlivá458 SGWaAP