Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ratifikovať9631 SGWaAP
0.329neratifikovať1554 SGWaAP
0.393ratifikácia12980 SGWaAP
0.531signatársky657 SGWaAP
0.549rezolúcia31218 SGWaAP
0.551signatárska639 SGWaAP
0.563dohovor103059 SGWaAP
0.579ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.582Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.586lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.588charta24479 SGWaAP
0.601medzivládna7992 SGWaAP
0.603asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.606deklarácia40467 SGWaAP
0.607dodatkový_protokol2229 SGWaAP
0.614Charta_základné1526 SGWaAP
0.616pakt19044 SGWaAP
0.617rámcový_dohovor1224 SGWaAP
0.619vetovať5837 SGWaAP
0.619Deklarácia4711 SGWaAP
0.620právne_záväzná1381 SGWaAP