Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ratifikačný_proces1257 SGWaAP
0.352ratifikácia12980 SGWaAP
0.432prístupové_rokovanie4938 SGWaAP
0.497euroústava3681 SGWaAP
0.502Lisabonský_zmluva8067 SGWaAP
0.510asociačná_dohoda4029 SGWaAP
0.525decembrový_summit939 SGWaAP
0.527lisabonská_zmluva10474 SGWaAP
0.574írske_referendum795 SGWaAP
0.579ratifikovať9631 SGWaAP
0.583Asociačný588 SGWaAP
0.592fiškálny_pakt714 SGWaAP
0.596kodanský_summit458 SGWaAP
0.603vrcholná_schôdzka1089 SGWaAP
0.617plnoprávne_členstvo484 SGWaAP
0.630integračná_ambícia956 SGWaAP
0.640neratifikovať1554 SGWaAP
0.652legislatívny50108 SGWaAP
0.654migračný_pakt559 SGWaAP
0.657nezávislosť_Kosovo3367 SGWaAP
0.657Parlament6689 SGWaAP
0.659euroatlantická_štruktúra1055 SGWaAP
0.659kodanské_kritérium745 SGWaAP
0.667EMÚ4108 SGWaAP
0.672koaličné_rokovanie2133 SGWaAP
0.676trvalý_euroval3873 SGWaAP
0.676kandidátska15663 SGWaAP
0.679Lisabonský2392 SGWaAP
0.683Európsky_únia100539 SGWaAP
0.683všeľudové_hlasovanie1105 SGWaAP
0.683Severoatlantický_aliancia6642 SGWaAP
0.683európska_únia334148 SGWaAP
0.686dvojdňový_summit827 SGWaAP
0.687medzivládna7992 SGWaAP