Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.254rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.347rasizmus38151 SGWaAP
0.363xenofóbia9477 SGWaAP
0.446neonacizmus2566 SGWaAP
0.447netolerancia4541 SGWaAP
0.456rasistický8870 SGWaAP
0.464rasová10677 SGWaAP
0.467extrémizmus27877 SGWaAP
0.473antisemitizmus16200 SGWaAP
0.490rasová_diskriminácia2292 SGWaAP
0.508xenofóbny2052 SGWaAP
0.513rasistická5317 SGWaAP
0.518rasový_predsudok823 SGWaAP
0.520neofašizmus791 SGWaAP
0.526nenávisť113468 SGWaAP
0.532násilie207834 SGWaAP
0.546rasový8874 SGWaAP
0.549extrémistický6518 SGWaAP
0.554šovinizmus3737 SGWaAP
0.567chuligánstvo699 SGWaAP