Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rasová10677 SGWaAP
0.375etnická30259 SGWaAP
0.415rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.418rasový8874 SGWaAP
0.448rasizmus38151 SGWaAP
0.464rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.478rasistická5317 SGWaAP
0.486rasa66875 SGWaAP
0.487rasové2280 SGWaAP
0.490xenofóbia9477 SGWaAP
0.511antisemitizmus16200 SGWaAP
0.517rasový_predsudok823 SGWaAP
0.518sexuálna_orientácia13441 SGWaAP
0.523etnická_príslušnosť2685 SGWaAP
0.523netolerancia4541 SGWaAP
0.550rasovo3250 SGWaAP
0.550nacionálna2433 SGWaAP
0.561náboženská126443 SGWaAP
0.566etnicita4729 SGWaAP
0.570národnostná25380 SGWaAP
0.584bigotnosť752 SGWaAP
0.584etnický_pôvod3269 SGWaAP
0.585rasová_diskriminácia2292 SGWaAP
0.589etnická_menšina4542 SGWaAP