Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rasizmus38151 SGWaAP
0.243xenofóbia9477 SGWaAP
0.288antisemitizmus16200 SGWaAP
0.300neonacizmus2566 SGWaAP
0.344netolerancia4541 SGWaAP
0.347rasová_neznášanlivosť1638 SGWaAP
0.390extrémizmus27877 SGWaAP
0.421rasová_nenávisť1535 SGWaAP
0.432rasová_diskriminácia2292 SGWaAP
0.448rasová10677 SGWaAP
0.468rasistická5317 SGWaAP
0.470rasistický8870 SGWaAP
0.473rasista10868 SGWaAP
0.502šovinizmus3737 SGWaAP
0.504rasový_predsudok823 SGWaAP
0.511radikalizmus4674 SGWaAP
0.512nacizmus17825 SGWaAP
0.519nacionalizmus26046 SGWaAP
0.519násilie207834 SGWaAP
0.524neofašizmus791 SGWaAP
0.533pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP