Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rapídna984 SGWaAP
0.520rapídne2752 SGWaAP
0.545rapídny2443 SGWaAP
0.595postupná29228 SGWaAP
0.625drastická5865 SGWaAP
0.628rapídny_pokles1169 SGWaAP
0.642pozvoľná910 SGWaAP
0.663rapídny_nárast1153 SGWaAP
0.664spomalenie42423 SGWaAP
0.674zmena2321127 SGWaAP
0.675stagnácia27039 SGWaAP
0.687nezadržateľná772 SGWaAP
0.687prudká28248 SGWaAP
0.691náhla33452 SGWaAP
0.692nezvratná5276 SGWaAP
0.693turbulentná1929 SGWaAP
0.702radikálna41478 SGWaAP
0.705výrazná222068 SGWaAP
0.712transformácia89498 SGWaAP
0.713prudký74895 SGWaAP