Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rakúsky98369 SGWaAP
0.275rakúsky3032 SGWaAP
0.353nemecký395230 SGWaAP
0.391švajčiarsky45017 SGWaAP
0.433poľský148383 SGWaAP
0.438holandský50778 SGWaAP
0.445bavorský9876 SGWaAP
0.461viedenský22367 SGWaAP
0.461belgický29085 SGWaAP
0.467slovinský15506 SGWaAP
0.472dolnorakúsky999 SGWaAP
0.473rumunský27788 SGWaAP
0.481český497788 SGWaAP
0.497dánsky28235 SGWaAP
0.504rakúske24234 SGWaAP
0.515francúzsky240138 SGWaAP
0.515taliansky159003 SGWaAP
0.522mníchovský4981 SGWaAP
0.522rakúska84050 SGWaAP
0.532Rakúsky11209 SGWaAP
0.537berlínsky7167 SGWaAP
0.538chorvátsky31160 SGWaAP
0.539litovský6255 SGWaAP
0.546Franz16644 SGWaAP
0.559maďarský200544 SGWaAP