Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rakúsko7269 SGWaAP
0.351uhorská_monarchia1868 SGWaAP
0.502poľsko1920 SGWaAP
0.507Rakúsko17155 SGWaAP
0.542maďarsko4190 SGWaAP
0.553uhorsko565 SGWaAP
0.557česko39543 SGWaAP
0.569habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.579uhorská25662 SGWaAP
0.585rakúska84050 SGWaAP
0.593habsburská2478 SGWaAP
0.617uhorské7705 SGWaAP
0.618španielsko790 SGWaAP
0.628Uhorský5334 SGWaAP
0.633taliansko1996 SGWaAP
0.634československo1039 SGWaAP
0.637Rakúsky11209 SGWaAP