Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rakúske24234 SGWaAP
0.321nemecké65522 SGWaAP
0.371švajčiarske9047 SGWaAP
0.386slovinské3678 SGWaAP
0.402bavorské2865 SGWaAP
0.426poľské32297 SGWaAP
0.433talianske39117 SGWaAP
0.450švédske9983 SGWaAP
0.452rumunské6402 SGWaAP
0.457belgické7902 SGWaAP
0.458maďarské41866 SGWaAP
0.466chorvátske8235 SGWaAP
0.468viedenské5063 SGWaAP
0.471estónske1293 SGWaAP
0.476české82715 SGWaAP
0.484holandské9066 SGWaAP
0.484francúzske45962 SGWaAP
0.487bulharské5693 SGWaAP
0.489dánske4997 SGWaAP
0.493dolnorakúske449 SGWaAP
0.500Rakúsky11209 SGWaAP
0.504rakúsky98369 SGWaAP
0.509nórske6008 SGWaAP
0.515saské760 SGWaAP
0.520fínske6078 SGWaAP