Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rafinéria14105 SGWaAP
0.323ropná_rafinéria825 SGWaAP
0.431petrochemická1238 SGWaAP
0.437rafinérska1920 SGWaAP
0.450oceliareň6912 SGWaAP
0.463rafinéria_Slovnaft1371 SGWaAP
0.481petrochemický1880 SGWaAP
0.502hlinikáreň2010 SGWaAP
0.504ropná28969 SGWaAP
0.521elektráreň105944 SGWaAP
0.527uhoľná_elektráreň2016 SGWaAP
0.549hydroelektráreň1774 SGWaAP
0.554petrochemický_priemysel1049 SGWaAP
0.563ropné_pole3137 SGWaAP
0.564cementáreň5838 SGWaAP
0.567zlievareň2070 SGWaAP
0.567jadrová_elektráreň32351 SGWaAP
0.572plynárenská7790 SGWaAP
0.580ropovod_družba914 SGWaAP
0.581betonáreň1536 SGWaAP
0.582ropa207003 SGWaAP
0.583prečerpávacia_stanica1472 SGWaAP
0.584rafinérsky1004 SGWaAP
0.585tanker5775 SGWaAP