Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radošinské_naivné2952 SGWaAP
0.096Radošinský_naivné1869 SGWaAP
0.235RND3448 SGWaAP
0.261naivné_divadlo669 SGWaAP
0.386Činohra_SND1797 SGWaAP
0.397činohra11134 SGWaAP
0.399činohra_SND3722 SGWaAP
0.421astorka1959 SGWaAP
0.422Činohra1228 SGWaAP
0.427Divadlo27941 SGWaAP
0.440divadlo509092 SGWaAP
0.442Divadlo_Andrej6206 SGWaAP
0.454divadlo_Astorka2852 SGWaAP
0.464spevohra2285 SGWaAP
0.465Astorka2867 SGWaAP