Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radnica106734 SGWaAP
0.346Radnica2981 SGWaAP
0.524magistrát68061 SGWaAP
0.530staromestská6255 SGWaAP
0.574radničný679 SGWaAP
0.579radničná2085 SGWaAP
0.598námestie301334 SGWaAP
0.600Magistrát5269 SGWaAP
0.600radná625 SGWaAP
0.600pešia_zóna36938 SGWaAP
0.602radničné_námestie2159 SGWaAP
0.612tržnica30134 SGWaAP
0.613staromestský4148 SGWaAP
0.620Staromestský3732 SGWaAP
0.621mestská541945 SGWaAP
0.636synagóga38186 SGWaAP
0.639mestský361049 SGWaAP
0.640mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.643Radničný1131 SGWaAP
0.643Starý_Mesto12084 SGWaAP
0.646Mariánsky_námestie2362 SGWaAP