Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radničný679 SGWaAP
0.554staromestský4148 SGWaAP
0.574radnica106734 SGWaAP
0.581hradný15831 SGWaAP
0.598radničná2085 SGWaAP
0.598Radničný1131 SGWaAP
0.600radničné_námestie2159 SGWaAP
0.619Radnica2981 SGWaAP
0.629Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.630rínok3546 SGWaAP
0.637Staromestský3732 SGWaAP
0.638radničné414 SGWaAP
0.640hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.648Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.649mestský361049 SGWaAP
0.652zámocký6409 SGWaAP
0.655mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.661námestie301334 SGWaAP
0.668radná625 SGWaAP
0.669Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.670Zámocký4845 SGWaAP
0.675mierové_námestie3653 SGWaAP
0.677trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.679radný4502 SGWaAP