Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radničné_námestie2159 SGWaAP
0.108Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.376námestie301334 SGWaAP
0.396trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.407Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.431Štefánikovo_námestie1514 SGWaAP
0.436mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.442Námestie_Sloboda2327 SGWaAP
0.444mierové_námestie3653 SGWaAP
0.454Námestie58800 SGWaAP
0.457Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.461Hviezdoslavovo_námestie13981 SGWaAP
0.463Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.474primaciálne_námestie1849 SGWaAP
0.476Zámocký4845 SGWaAP
0.480Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.480Radnica2981 SGWaAP
0.490františkánske_námestie1306 SGWaAP
0.491Michalský5895 SGWaAP
0.500Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.508Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.510Námestie_osloboditeľ5301 SGWaAP