Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radničná2085 SGWaAP
0.317Radničný1131 SGWaAP
0.537radničné414 SGWaAP
0.547Radnica2981 SGWaAP
0.579radnica106734 SGWaAP
0.598radničný679 SGWaAP
0.599Michalský5895 SGWaAP
0.609radná625 SGWaAP
0.615michalská3431 SGWaAP
0.616Staromestský3732 SGWaAP
0.621staromestská6255 SGWaAP
0.636mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.637Primaciálny_námestie1585 SGWaAP
0.641Uršulínsky562 SGWaAP
0.655Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.658Františkánsky2414 SGWaAP
0.661zámocká9587 SGWaAP
0.667hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.670radničné_námestie2159 SGWaAP
0.673baštová2774 SGWaAP
0.674primaciálne_námestie1849 SGWaAP