Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radkyňa2075 SGWaAP
0.547tajomníčka9637 SGWaAP
0.589spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.589šéfka46519 SGWaAP
0.598poradkyňa16637 SGWaAP
0.602námestníčka6621 SGWaAP
0.620štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.622podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.626inšpektorka2508 SGWaAP
0.639radca26986 SGWaAP
0.639veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.645zástupkyňa46643 SGWaAP
0.645referentka6387 SGWaAP
0.648konzulka1201 SGWaAP
0.649splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.650vyslankyňa730 SGWaAP
0.652provinciálna_predstavená1217 SGWaAP
0.653atašé2297 SGWaAP
0.655dôverníčka1249 SGWaAP
0.657úradníčka8082 SGWaAP
0.660predsedníčka85591 SGWaAP
0.662predstaviteľka19108 SGWaAP
0.669stážistka1240 SGWaAP
0.669sekretárka21900 SGWaAP
0.678vodkyňa2209 SGWaAP
0.678direktorka418 SGWaAP
0.679tlmočníčka3521 SGWaAP
0.685Elvíra3658 SGWaAP
0.686generálna_tajomníčka1053 SGWaAP
0.690asistentka33159 SGWaAP
0.692generálna_predstavená1253 SGWaAP
0.692diplomatka2047 SGWaAP
0.693manažérka29618 SGWaAP
0.693korešpondentka825 SGWaAP
0.694vicepremiérka1174 SGWaAP
0.695bankárka419 SGWaAP
0.697tajomník66290 SGWaAP
0.701Dagmar25304 SGWaAP
0.702ekonómka8033 SGWaAP
0.702nadriadená3008 SGWaAP
0.703prezidentka33376 SGWaAP
0.704novovymenovaná422 SGWaAP
0.704koordinátorka18026 SGWaAP
0.705sprostredkovateľka1177 SGWaAP
0.705Vilma7005 SGWaAP
0.705viceprezidentka5014 SGWaAP
0.705členka87693 SGWaAP