Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radkyňa2075 SGWaAP
0.547tajomníčka9637 SGWaAP
0.589spolupracovníčka6746 SGWaAP
0.589šéfka46519 SGWaAP
0.598poradkyňa16637 SGWaAP
0.602námestníčka6621 SGWaAP
0.620štátna_tajomníčka8999 SGWaAP
0.622podpredsedníčka30117 SGWaAP
0.626inšpektorka2508 SGWaAP
0.639radca26986 SGWaAP
0.639veľvyslankyňa9788 SGWaAP
0.645zástupkyňa46643 SGWaAP
0.645referentka6387 SGWaAP
0.648konzulka1201 SGWaAP
0.649splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.650vyslankyňa730 SGWaAP
0.652provinciálna_predstavená1217 SGWaAP
0.653atašé2297 SGWaAP
0.655dôverníčka1249 SGWaAP
0.657úradníčka8082 SGWaAP
0.660predsedníčka85591 SGWaAP
0.662predstaviteľka19108 SGWaAP
0.669stážistka1240 SGWaAP