Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radikalizmus4674 SGWaAP
0.263nacionalizmus26046 SGWaAP
0.305fundamentalizmus3650 SGWaAP
0.350extrémizmus27877 SGWaAP
0.380antisemitizmus16200 SGWaAP
0.391antiamerikanizmus1134 SGWaAP
0.418konzervativizmus7677 SGWaAP
0.418islamský_fundamentalizmus840 SGWaAP
0.423populizmus15092 SGWaAP
0.425fanatizmus8065 SGWaAP
0.427šovinizmus3737 SGWaAP
0.428náboženský_fanatizmus1396 SGWaAP
0.438pravicový_extrémizmus1781 SGWaAP
0.442neonacizmus2566 SGWaAP
0.445oportunizmus2274 SGWaAP
0.450euroskepticizmus1420 SGWaAP
0.453antikomunizmus1458 SGWaAP
0.457neofašizmus791 SGWaAP
0.459nacionalistický5917 SGWaAP
0.459náboženský_fundamentalizmus728 SGWaAP
0.461separatizmus2163 SGWaAP
0.466liberalizmus19638 SGWaAP