Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radikálnosť1125 SGWaAP
0.527revolučnosť825 SGWaAP
0.602opravdivosť768 SGWaAP
0.631nekompromisnosť1380 SGWaAP
0.632veľkodušnosť3917 SGWaAP
0.640ráznosť1278 SGWaAP
0.641liberálnosť666 SGWaAP
0.645radikalizmus4674 SGWaAP
0.645zbožnosť13347 SGWaAP
0.646vyhranenosť698 SGWaAP
0.647zásadovosť1839 SGWaAP
0.648horlivosť13105 SGWaAP
0.650odvážnosť723 SGWaAP
0.651umiernenosť2233 SGWaAP
0.656nástojčivosť1544 SGWaAP
0.656principiálnosť950 SGWaAP
0.660prostota3792 SGWaAP
0.661dynamizmus2005 SGWaAP
0.664kritickosť1954 SGWaAP
0.666nekonvenčnosť889 SGWaAP
0.666nezištnosť2868 SGWaAP
0.667asketizmus1057 SGWaAP
0.669vlažnosť1279 SGWaAP
0.670rozhodnosť8317 SGWaAP
0.671humánnosť1760 SGWaAP
0.671hlásanie4551 SGWaAP
0.672protirečivosť1249 SGWaAP
0.673individuálnosť1185 SGWaAP
0.676dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.681duchovnosť8561 SGWaAP
0.682mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.682odovzdanosť6192 SGWaAP
0.684tradicionalizmus1217 SGWaAP
0.690mnohorakosť2170 SGWaAP
0.690dvojakosť602 SGWaAP
0.691absolútnosť649 SGWaAP
0.692slobodomyseľnosť524 SGWaAP
0.692neústupnosť1041 SGWaAP
0.694pokrokovosť601 SGWaAP
0.695askéza3839 SGWaAP
0.695ambivalentnosť741 SGWaAP
0.698racionálnosť1325 SGWaAP
0.698svetskosť754 SGWaAP
0.699bigotnosť752 SGWaAP
0.702autoritatívnosť574 SGWaAP
0.702teatrálnosť1155 SGWaAP