Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radikálna41478 SGWaAP
0.455radikálny33393 SGWaAP
0.464konzervatívna35530 SGWaAP
0.495radikálne20452 SGWaAP
0.555drastická5865 SGWaAP
0.571Radikálny790 SGWaAP
0.627progresívna22526 SGWaAP
0.630umiernená4967 SGWaAP
0.648revolučná33226 SGWaAP
0.657radikálne33137 SGWaAP
0.660razantná5550 SGWaAP
0.663postupná29228 SGWaAP
0.675chirurgická_intervencia3558 SGWaAP
0.702rapídna984 SGWaAP
0.703šoková_terapia1774 SGWaAP
0.706zásadná99726 SGWaAP
0.707fundamentalistická1507 SGWaAP
0.708chirurgická26860 SGWaAP
0.714zhubná6497 SGWaAP
0.715výrazná222068 SGWaAP
0.717štrukturálna17287 SGWaAP
0.718prevratná9898 SGWaAP
0.721radikálnosť1125 SGWaAP