Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radiačná_onkológia689 SGWaAP
0.258klinická_onkológia1403 SGWaAP
0.334rádiológia1924 SGWaAP
0.337nukleárna_medicína1490 SGWaAP
0.363intervenčná_rádiológia458 SGWaAP
0.370vnútorné_lekárstvo2263 SGWaAP
0.387cievna_chirurgia1328 SGWaAP
0.400ftizeológia935 SGWaAP
0.406klinická_mikrobiológia709 SGWaAP
0.410hematológia4930 SGWaAP
0.416transfúziológia679 SGWaAP
0.420kardiológia4412 SGWaAP
0.432hrudníková_chirurgia668 SGWaAP
0.436anestéziológia2085 SGWaAP
0.437dermatovenerológia951 SGWaAP
0.438klinická_biochémia1655 SGWaAP
0.452klinika_FN422 SGWaAP
0.455fyziatria1102 SGWaAP
0.456ortopédia4921 SGWaAP
0.458urológia3908 SGWaAP
0.461transplantačné1272 SGWaAP
0.465ortopedické_oddelenie890 SGWaAP
0.465klinická_farmakológia669 SGWaAP
0.468rádiologické1533 SGWaAP
0.470neurologická_klinika1205 SGWaAP
0.471patologická_anatómia936 SGWaAP
0.471čeľustná_ortopédia467 SGWaAP
0.472urologická_klinika566 SGWaAP
0.473klinická_imunológia996 SGWaAP
0.478úrazová_chirurgia2461 SGWaAP
0.478Neurologický645 SGWaAP
0.489interná_klinika2693 SGWaAP