Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000radca26986 SGWaAP
0.526poradca142423 SGWaAP
0.602dôverník7871 SGWaAP
0.609miestodržiteľ4755 SGWaAP
0.610úradník148254 SGWaAP
0.614pobočník5127 SGWaAP
0.619zmocnenec2265 SGWaAP
0.623prefekt7832 SGWaAP
0.625hodnostár9043 SGWaAP
0.626kancelár17855 SGWaAP
0.630tajomník66290 SGWaAP
0.637referent18292 SGWaAP
0.639radkyňa2075 SGWaAP
0.640námestník41776 SGWaAP
0.643poverenec1459 SGWaAP
0.648konzul8987 SGWaAP
0.652komorník8668 SGWaAP
0.672vyslanec22433 SGWaAP
0.672sluha67224 SGWaAP
0.683slúžny3204 SGWaAP
0.684archivár5755 SGWaAP
0.689direktor4766 SGWaAP
0.690pisár9754 SGWaAP
0.692dvoran6642 SGWaAP