Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000racionalizmus3906 SGWaAP
0.276empirizmus1104 SGWaAP
0.294osvietenstvo7952 SGWaAP
0.306idealizmus5687 SGWaAP
0.310materializmus9225 SGWaAP
0.315pozitivizmus2987 SGWaAP
0.352naturalizmus2845 SGWaAP
0.354dogmatizmus2038 SGWaAP
0.365agnosticizmus1002 SGWaAP
0.367relativizmus5097 SGWaAP
0.374humanizmus17405 SGWaAP
0.374evolucionizmus659 SGWaAP
0.375konzervativizmus7677 SGWaAP
0.378racionalistický771 SGWaAP
0.380kriticizmus766 SGWaAP
0.391liberalizmus19638 SGWaAP
0.394objektivizmus476 SGWaAP
0.395racionalistická730 SGWaAP
0.397pragmatizmus5424 SGWaAP
0.401scholastika1514 SGWaAP
0.402iracionalizmus471 SGWaAP
0.411utilitarizmus1208 SGWaAP
0.413existencializmus2174 SGWaAP