Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000racionalistický771 SGWaAP
0.301pozitivistický563 SGWaAP
0.356materialistický3326 SGWaAP
0.378racionalizmus3906 SGWaAP
0.396dogmatický2709 SGWaAP
0.398idealistický2557 SGWaAP
0.410racionalista1259 SGWaAP
0.419empirizmus1104 SGWaAP
0.426racionalistická730 SGWaAP
0.447tradicionalistický751 SGWaAP
0.451platonizmus451 SGWaAP
0.451dialektický1881 SGWaAP
0.459epistemologický525 SGWaAP
0.460objektivizmus476 SGWaAP
0.461humanistický4879 SGWaAP
0.462metafyzický3257 SGWaAP
0.463scholastický447 SGWaAP
0.471individualistický1468 SGWaAP
0.477deizmus428 SGWaAP
0.477monizmus538 SGWaAP
0.478iracionalizmus471 SGWaAP
0.482kriticizmus766 SGWaAP
0.483filozofický23675 SGWaAP