Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000racionalistická730 SGWaAP
0.354pozitivistická722 SGWaAP
0.391materialistická3135 SGWaAP
0.395racionalizmus3906 SGWaAP
0.426racionalistický771 SGWaAP
0.430aristotelovská815 SGWaAP
0.437dogmatická2399 SGWaAP
0.439scholastická825 SGWaAP
0.450empirizmus1104 SGWaAP
0.459objektivizmus476 SGWaAP
0.465iracionalizmus471 SGWaAP
0.467metafyzika7150 SGWaAP
0.475dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.475idealistická2200 SGWaAP
0.476marxistická6571 SGWaAP
0.479individualistická1297 SGWaAP
0.480platonizmus451 SGWaAP
0.482osvietenská1933 SGWaAP
0.483evolucionizmus659 SGWaAP
0.485modernistická1544 SGWaAP
0.488humanistická6387 SGWaAP
0.495dialektika4899 SGWaAP
0.495gnostická892 SGWaAP
0.498platónska544 SGWaAP
0.507postmodernistická516 SGWaAP
0.509postmodernizmus1877 SGWaAP
0.511fenomenológia2209 SGWaAP
0.511kriticizmus766 SGWaAP
0.513metafyzická3950 SGWaAP
0.516Aristotelova2029 SGWaAP
0.516existencialistická460 SGWaAP
0.519pozitivistický563 SGWaAP
0.520antropocentrizmus646 SGWaAP
0.522scholastika1514 SGWaAP
0.523panteizmus873 SGWaAP
0.525dialektická2001 SGWaAP
0.527existencializmus2174 SGWaAP
0.528marxistické1330 SGWaAP
0.529naturalizmus2845 SGWaAP
0.529Hegel6179 SGWaAP