Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000racionalistická730 SGWaAP
0.354pozitivistická722 SGWaAP
0.391materialistická3135 SGWaAP
0.395racionalizmus3906 SGWaAP
0.426racionalistický771 SGWaAP
0.430aristotelovská815 SGWaAP
0.437dogmatická2399 SGWaAP
0.439scholastická825 SGWaAP
0.450empirizmus1104 SGWaAP
0.459objektivizmus476 SGWaAP
0.465iracionalizmus471 SGWaAP
0.467metafyzika7150 SGWaAP
0.475dialektický_materializmus911 SGWaAP
0.475idealistická2200 SGWaAP
0.476marxistická6571 SGWaAP
0.479individualistická1297 SGWaAP
0.480platonizmus451 SGWaAP
0.482osvietenská1933 SGWaAP
0.483evolucionizmus659 SGWaAP
0.485modernistická1544 SGWaAP
0.488humanistická6387 SGWaAP
0.495dialektika4899 SGWaAP