Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000racionalista1259 SGWaAP
0.287materialista3595 SGWaAP
0.378pozitivista564 SGWaAP
0.383osvietenec2494 SGWaAP
0.389metafyzik421 SGWaAP
0.394agnostik2375 SGWaAP
0.395idealista5821 SGWaAP
0.410racionalistický771 SGWaAP
0.417ateista41462 SGWaAP
0.436racionalizmus3906 SGWaAP
0.441mysliteľ16980 SGWaAP
0.445humanista12396 SGWaAP
0.452empirizmus1104 SGWaAP
0.456naturalista678 SGWaAP
0.458gnostik1389 SGWaAP
0.461utopista1035 SGWaAP
0.467fantasta1282 SGWaAP
0.470tradicionalista2441 SGWaAP
0.471mystik5625 SGWaAP
0.479skeptik11810 SGWaAP
0.482dogmatik1560 SGWaAP
0.484marxista5377 SGWaAP
0.487materialistický3326 SGWaAP
0.488postmodernista623 SGWaAP