Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rabínska947 SGWaAP
0.453rabínsky892 SGWaAP
0.507Talmud3253 SGWaAP
0.511židovská74011 SGWaAP
0.518hebrejská3643 SGWaAP
0.531rabín20298 SGWaAP
0.551talmud1303 SGWaAP
0.553starozákonná2497 SGWaAP
0.586biblická32057 SGWaAP
0.595ortodoxná6427 SGWaAP
0.595protestantská8913 SGWaAP
0.598novozákonná1052 SGWaAP
0.599kalvínska1131 SGWaAP
0.610scholastická825 SGWaAP
0.612gnostická892 SGWaAP
0.613cirkevná86517 SGWaAP
0.619teologická15752 SGWaAP
0.621exegéza1800 SGWaAP