Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rabín20298 SGWaAP
0.493židovský82458 SGWaAP
0.519rabínsky892 SGWaAP
0.525kazateľ34310 SGWaAP
0.529žid65420 SGWaAP
0.531rabínska947 SGWaAP
0.534pastor18239 SGWaAP
0.544učenec17657 SGWaAP
0.552teológ30012 SGWaAP
0.556reverend5558 SGWaAP
0.563kňaz355291 SGWaAP
0.576židovská74011 SGWaAP
0.577ortodoxný_žid755 SGWaAP
0.585Žid151777 SGWaAP
0.586Talmud3253 SGWaAP
0.591patriarcha18671 SGWaAP
0.593protestantský6987 SGWaAP