Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000raňajky197476 SGWaAP
0.268večera236688 SGWaAP
0.320výdatná_raňajky2080 SGWaAP
0.364obed277952 SGWaAP
0.406formou_bufet8305 SGWaAP
0.452bufetová_raňajky1094 SGWaAP
0.456Večera1992 SGWaAP
0.475formou_bufetový2157 SGWaAP
0.478olovrant12802 SGWaAP
0.487bufetový_stôl2183 SGWaAP
0.514raňajkovať11333 SGWaAP
0.537večeriť704 SGWaAP
0.543obedový1162 SGWaAP
0.558plná_penzia9191 SGWaAP
0.568Obed3488 SGWaAP