Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000račiansky4286 SGWaAP
0.417vajnorský1768 SGWaAP
0.456dúbravský2924 SGWaAP
0.463pezinský6912 SGWaAP
0.468petržalský12164 SGWaAP
0.477lamačský659 SGWaAP
0.480modranský3407 SGWaAP
0.486rusovský860 SGWaAP
0.488novomestský4073 SGWaAP
0.496šenkvický464 SGWaAP
0.501Rača63075 SGWaAP
0.512grinavský416 SGWaAP
0.519vrakunský767 SGWaAP
0.522ružinovský5974 SGWaAP
0.530stupavský2526 SGWaAP
0.548malokarpatský4146 SGWaAP
0.549Petržalský2043 SGWaAP
0.553malacký4419 SGWaAP
0.556Malokarpatský5863 SGWaAP
0.566Vajnory22004 SGWaAP
0.568modranská2604 SGWaAP
0.571vrábeľský1444 SGWaAP
0.573svätojurský1179 SGWaAP
0.575staromestský4148 SGWaAP
0.578račianske1348 SGWaAP
0.581Račiansky6733 SGWaAP
0.585Malacký1801 SGWaAP
0.586devínsky2623 SGWaAP
0.588záhorská_Bystrica10680 SGWaAP
0.589Modranský1283 SGWaAP
0.594novobanský1020 SGWaAP
0.600stupavská1782 SGWaAP
0.600senecký6573 SGWaAP
0.601Stupava35766 SGWaAP
0.602bratislavský242855 SGWaAP
0.605Šenkvice10871 SGWaAP
0.606skalický10504 SGWaAP
0.607Stupavský1568 SGWaAP
0.610Pezinský3091 SGWaAP
0.611račianska6845 SGWaAP
0.612Dúbravka42289 SGWaAP