Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000račianska6845 SGWaAP
0.134Račiansky6733 SGWaAP
0.318vajnorská7108 SGWaAP
0.367Vajnorský6517 SGWaAP
0.424Záhradnícky3483 SGWaAP
0.427Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.451vrakunská831 SGWaAP
0.451bajkalská5077 SGWaAP
0.452Palisáda2145 SGWaAP
0.452riazanská1020 SGWaAP
0.458budatínska921 SGWaAP
0.459ivanská1179 SGWaAP
0.460Kopčiansky1510 SGWaAP
0.461ružinovská7271 SGWaAP
0.464kopčianska1655 SGWaAP
0.467račianske_mýto1143 SGWaAP