Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rýchlostné_obmedzenie769 SGWaAP
0.576premávka75582 SGWaAP
0.580dopravné_značenie17625 SGWaAP
0.613jazdný_pruh27863 SGWaAP
0.630kolízne606 SGWaAP
0.634vodič520880 SGWaAP
0.640diaľničná14070 SGWaAP
0.644dopravná_zápcha8237 SGWaAP
0.645opustenie_jazdný1010 SGWaAP
0.648stretávacie_svetlo1930 SGWaAP
0.651diaľnica189527 SGWaAP
0.652svetelná_signalizácia7277 SGWaAP
0.666výstražná5165 SGWaAP
0.666semafor20517 SGWaAP