Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rýchlostná56209 SGWaAP
0.423severný_obchvat3534 SGWaAP
0.431diaľnica189527 SGWaAP
0.460diaľničný_úsek6893 SGWaAP
0.461diaľnica_D121598 SGWaAP
0.462mimoúrovňová_križovatka2299 SGWaAP
0.485D125746 SGWaAP
0.486diaľničná14070 SGWaAP
0.514obchvat35098 SGWaAP
0.523diaľničný12915 SGWaAP
0.556štvorprúdová2759 SGWaAP
0.562diaľnica_D33328 SGWaAP