Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rúhanie6596 SGWaAP
0.355bohorúhačstvo524 SGWaAP
0.413odpadlíctvo1239 SGWaAP
0.430kacírstvo2847 SGWaAP
0.438svätokrádež1680 SGWaAP
0.484blasfémia466 SGWaAP
0.495cudzoložstvo6510 SGWaAP
0.518rúhať3643 SGWaAP
0.522bezbožnosť2685 SGWaAP
0.549sodomia1262 SGWaAP
0.554nactiutŕhanie566 SGWaAP
0.558odsúdenie27011 SGWaAP
0.564rúhavé434 SGWaAP
0.571smilstvo6092 SGWaAP
0.578nemravnosť3259 SGWaAP
0.579ohováranie18050 SGWaAP
0.579heréza5062 SGWaAP
0.584urážka43563 SGWaAP
0.585nehanebnosť1441 SGWaAP