Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rôznosť4970 SGWaAP
0.249rozličnosť2006 SGWaAP
0.309mnohorakosť2170 SGWaAP
0.355rozdielnosť15421 SGWaAP
0.361rôznorodosť28981 SGWaAP
0.451mnohosť1830 SGWaAP
0.478mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.493rozmanitosť43805 SGWaAP
0.530odlišnosť39943 SGWaAP
0.540diferencovanosť1198 SGWaAP
0.567pluralita10590 SGWaAP
0.572pestrosť21556 SGWaAP
0.580heterogénnosť731 SGWaAP
0.581mnohoraká2951 SGWaAP
0.581pluralizmus5010 SGWaAP
0.585diverzita9194 SGWaAP
0.601osobitnosť766 SGWaAP
0.612výlučnosť2567 SGWaAP
0.614individuálnosť1185 SGWaAP
0.615svojráznosť1282 SGWaAP
0.624uniformita3770 SGWaAP