Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rôznorodosť28981 SGWaAP
0.151rozmanitosť43805 SGWaAP
0.269pestrosť21556 SGWaAP
0.357mnohorakosť2170 SGWaAP
0.361rôznosť4970 SGWaAP
0.401mnohotvárnosť1869 SGWaAP
0.441rozličnosť2006 SGWaAP
0.444diverzita9194 SGWaAP
0.452bohatosť6430 SGWaAP
0.492jedinečnosť36267 SGWaAP
0.523osobitosť20679 SGWaAP
0.527rozmanitá35327 SGWaAP
0.527rozdielnosť15421 SGWaAP
0.531svojráznosť1282 SGWaAP
0.533diferencovanosť1198 SGWaAP
0.536špecifickosť6839 SGWaAP
0.536komplexnosť19084 SGWaAP
0.541rôznorodá33663 SGWaAP
0.541variabilnosť2380 SGWaAP
0.548odlišnosť39943 SGWaAP
0.559rôznorodý26517 SGWaAP
0.563unikátnosť4213 SGWaAP
0.566heterogénnosť731 SGWaAP
0.571rozmanitý28467 SGWaAP