Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rómsky_holokaust1539 SGWaAP
0.415holokaust40944 SGWaAP
0.469Holokaust1157 SGWaAP
0.470rasové_násilie1065 SGWaAP
0.621černovská_tragédia525 SGWaAP
0.638národné_povstanie6605 SGWaAP
0.642pietna_spomienka7584 SGWaAP
0.662pamätník93639 SGWaAP
0.665arménska_genocída595 SGWaAP
0.666spomienkové7389 SGWaAP
0.673Pamätník4080 SGWaAP
0.675varšavské_povstanie608 SGWaAP
0.684tryzna1198 SGWaAP
0.687deportácia_Žid1893 SGWaAP
0.697kladenie_veniec5572 SGWaAP
0.699Sviečkový_manifestácia669 SGWaAP
0.703pietny_akt6546 SGWaAP
0.704banské_nešťastie1877 SGWaAP
0.706János_Esterházy580 SGWaAP
0.707spomienková_slávnosť4931 SGWaAP