Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rómsky58418 SGWaAP
0.411rómska87797 SGWaAP
0.442rómske35392 SGWaAP
0.443Róm205461 SGWaAP
0.465Rómsky7472 SGWaAP
0.485rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.504rusínsky10609 SGWaAP
0.512cigánsky10092 SGWaAP
0.519rómčina2713 SGWaAP
0.594rómska_osada21048 SGWaAP
0.596róm2670 SGWaAP
0.604róm1172 SGWaAP
0.609rómska_komunita28721 SGWaAP
0.611Cigán22669 SGWaAP
0.620sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.627cigánske2465 SGWaAP