Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.368majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.371Róm205461 SGWaAP
0.399rómska87797 SGWaAP
0.431rómske35392 SGWaAP
0.470väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.475rómska_komunita28721 SGWaAP
0.485rómsky58418 SGWaAP
0.489sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.534etnická_menšina4542 SGWaAP
0.545maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.547majoritná7109 SGWaAP
0.554róm2670 SGWaAP
0.559rómsky_spoluobčan1672 SGWaAP
0.560etnikum24624 SGWaAP
0.568menšina114372 SGWaAP
0.568maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.580neprispôsobivé724 SGWaAP