Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rómske35392 SGWaAP
0.409cigánske2465 SGWaAP
0.431rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.436rómska87797 SGWaAP
0.442rómsky58418 SGWaAP
0.463Róm205461 SGWaAP
0.541Rómsky7472 SGWaAP
0.542rómska_osada21048 SGWaAP
0.543sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.552majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.571rómska_komunita28721 SGWaAP
0.572rusínske3599 SGWaAP
0.595segregácia_rómske567 SGWaAP
0.599černošské1953 SGWaAP
0.608Rómka5735 SGWaAP
0.609školopovinné7248 SGWaAP
0.614nadané12079 SGWaAP