Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rómska_osada21048 SGWaAP
0.296cigánska_osada1846 SGWaAP
0.513rómska_komunita28721 SGWaAP
0.534osada156514 SGWaAP
0.542rómske35392 SGWaAP
0.545Róm205461 SGWaAP
0.564sociálne_vylúčená1572 SGWaAP