Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rómska_komunita28721 SGWaAP
0.399sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.465rómska87797 SGWaAP
0.475rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.476Róm205461 SGWaAP
0.513rómska_osada21048 SGWaAP
0.524Klára_Orgovánový719 SGWaAP
0.539splnomocnenkyňa3084 SGWaAP
0.548Úrad_splnomocnenkyňa1130 SGWaAP
0.561majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.565Klára_orgovánová547 SGWaAP
0.571rómske35392 SGWaAP
0.590väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.603terénny_sociálny4057 SGWaAP
0.609rómsky58418 SGWaAP
0.616Rómsky7472 SGWaAP
0.618etnická_menšina4542 SGWaAP