Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rómska87797 SGWaAP
0.399rómske_etnikum3915 SGWaAP
0.411rómsky58418 SGWaAP
0.412Rómsky7472 SGWaAP
0.419Róm205461 SGWaAP
0.436rómske35392 SGWaAP
0.465rómska_komunita28721 SGWaAP
0.518rusínska9993 SGWaAP
0.532cigánska13249 SGWaAP
0.548Rómka5735 SGWaAP
0.548sociálne_vylúčená1572 SGWaAP
0.568menšinová17663 SGWaAP
0.573etnická_menšina4542 SGWaAP
0.579cigánske2465 SGWaAP
0.580majoritné_obyvateľstvo1583 SGWaAP
0.581rómska_osada21048 SGWaAP
0.590národnostná25380 SGWaAP
0.596menšina114372 SGWaAP
0.598národnostná_menšina47681 SGWaAP
0.607róm2670 SGWaAP
0.617väčšinové_obyvateľstvo1559 SGWaAP
0.635židovská74011 SGWaAP
0.636maďarská_menšina13584 SGWaAP
0.642černošská4452 SGWaAP
0.643cigánsky10092 SGWaAP
0.645Cigán22669 SGWaAP
0.647neprispôsobivá2450 SGWaAP
0.651národnostne_zmiešaná510 SGWaAP
0.655etnická_minorita605 SGWaAP
0.656etnická30259 SGWaAP
0.656rómčina2713 SGWaAP
0.664maďarská_národnosť11968 SGWaAP
0.668minorita11645 SGWaAP
0.669róm1172 SGWaAP
0.675maďarská166817 SGWaAP