Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rínok3546 SGWaAP
0.430jarmok52789 SGWaAP
0.478trojičné_námestie2436 SGWaAP
0.489Trojičný_námestie2700 SGWaAP
0.507námestie301334 SGWaAP
0.525Mariánsky_námestie2362 SGWaAP
0.528radničné_námestie2159 SGWaAP
0.538tržnica30134 SGWaAP
0.538mariánske_námestie2757 SGWaAP
0.543Radničný_námestie2227 SGWaAP
0.545námestíčko3487 SGWaAP
0.550Michalský5895 SGWaAP
0.557jarmočník879 SGWaAP
0.558hradné_nádvorie1694 SGWaAP
0.567Hlinkovo_námestie2061 SGWaAP
0.572radvanský_jarmok1070 SGWaAP
0.575Františkánsky_námestie1292 SGWaAP
0.578vŕšok20721 SGWaAP
0.587Jarmok826 SGWaAP
0.593Námestie_SNP24173 SGWaAP
0.601Mierový_námestie2620 SGWaAP
0.601Rybný_námestie1038 SGWaAP
0.603kamenné_námestie3944 SGWaAP
0.605mierové_námestie3653 SGWaAP