Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000rímskokatolícky_kostol8114 SGWaAP
0.196farský_kostol21935 SGWaAP
0.251gréckokatolícky_chrám2297 SGWaAP
0.253kostol_nanebovzatie1339 SGWaAP
0.256kostol_Nanebovzatie1856 SGWaAP
0.256rímskokatolícky_Kostol883 SGWaAP
0.272evanjelický_kostol14629 SGWaAP
0.272kostol513213 SGWaAP
0.316farský_Kostol1119 SGWaAP
0.331Kostol_sv10114 SGWaAP
0.341Michal_archanjel4718 SGWaAP
0.353františkánsky_kostol3345 SGWaAP
0.364kostolík33513 SGWaAP
0.364Nanebovzatie_panna2886 SGWaAP
0.372ranogotický_kostol1028 SGWaAP
0.373kaplnka104479 SGWaAP
0.378nanebovzatie_panna3226 SGWaAP
0.380Kaplnka3994 SGWaAP